Hvad kan man gøre for at minimere miljøbelastningen ved gratis retur?

Gratis retur er en luksus for dem, der holder af at handle på nettet. Når man ikke kan tabe noget på at bestille varer hjem, er man mere tilbøjelig til at tage chancer og måske finde lige det stykke tøj eller sko, som man stod og manglede.

Man hører også om venindegrupper der holder hyggelige veninde komsammen, hvor hver i sær bestiller en masse varer online. Her hygger de sig og prøver en masse tøj og andre produkter sammen, for derefter at sende alt retur igen. Disse aftener sponsoreres ved brugen af Mastercard og andre kredikort, så ingen når at komme af med nogen penge.

Så det at mange webshops tilbyder gratis retur af varer købt online er absolut ikke en god idé. For miljøet er det en utrolig belastning af to årsager.

For det første medfører den gratis retur, at flere sender deres varer tilbage, hvilket naturligvis medfører mere forurenende transport med skib, fly og bil.

For det andet bruges der ekstra meget emballage til at pakke varerne forsvarligt ind, og det er ganske sjældent, at emballagen genbruges.

Derfor er gratis retur både med til at øge udledningen af det skadelige CO2 samt forbruge flere af jordens ressourcer, end hvad godt er. Derfor står det klart, at den gratis retur er en dårlig idé for miljøet og den grønne omstilling.

Rigtig mange råber om at politikkerne skal gøre noget, hvor den egentlige forbruger ikke er meget for at betale 25.- i fragt eller spare en flyvetur en gang i mellem. For det er jo helst alle andre der skal gøre noget!!

Hvad kan man så praktisk set gøre ved problemet?

Politiske reguleringer

Det er utroligt bekvemt og praktisk for den enkelte forbruger, at der er mulighed for at sende fejlkøb tilbage uden yderligere omkostninger.

Derfor er det usandsynligt, at man kan få forbrugerne til at stoppe bare ved at minde dem om de miljømæssige konsekvenser.

En politisk regulering eller indgreb vil formentlig være den mest effektive måde at få nedsat mængden af retursendte varer.

Eksempelvis kunne man opstille regler for, om webshops overhovedet må tilbyde gratis retur.

Hvis de ønsker at give deres kunder fordele, kan det gøres på andre og mere miljøvenlige måder – fx ved hjælp af rabatter på selve varerne.

 

Grønnere transportmetoder

Transport af varer på tværs af landegrænser er en nødvendighed for vores moderne samfund – og omfanget vil formentlig kun vokse.

Derfor bør fokus ikke ligge på selve det, at vi transporterer, men i stedet på hvordan vi gør det.

Fly er den absolut mest miljøbelastende transportform, og desværre også en af de mest brugte, da det er den hurtigste måde.

At forske i og udvikle nye måder at transportere varer både hurtigt og grønt med fx eltoge, -færger eller –biler kunne derfor også være et tiltag, man kunne tage for miljøets skyld.

 

Miljøvenlig og genanvendeligt materiale

Det materiale, der i dag bruges til forsendelse af pakker, er især plastik, flamingo og pap. Igen er emballage og beskyttende materiale en nødvendighed for at sikre, at varerne ikke tager skade under transport. Brugen kan ikke undgås.

Men ved at bruge mere miljøvenlige herunder specielt genanvendelige emaballage, kan man emballere varer med omtanke for miljøet. Eksempelvis kunne man sende varerne i kasser med genlukning og evt. pant, så man ville være sikker på, at det blev genbrugt.

Man kunne også vælge at bruge mere naturlige og bionedbrydelige materialer af fx majsmel. Men dette er lidt ude i fremtiden for det skal samtidig være holdbart og holde varer fugt og skadesfri.