Vilkår og betingelser for deltagelse

(NoCo2.dk, I det følgende også kaldet Vi / Vores)

1.0 Vi forbeholder os fuldt ud retten til at ændre, rette eller opdatere disse vilkår efter vores ønsker og behov. Ved evt. prisforhøjelse vil medlemmet få besked ved næste opkrævning.

1.1 Vi forbeholder os retten til at afvise ethvert medlemskab.

Vi forbeholder os også retten til at opsige et medlemskab såfremt medlemmet ikke overholder disse vilkår og betingelser eller hvis medlemmets website, uanset grund, ikke længere kan godkendes. Se også Punkt 1.8.

Medlemmet skal til enhver tid holde NoCo2.dk underrettet såfremt medlemmets badge flyttes eller ændres.

1.2 Første år koster kr. 399. Fra andet år og frem koster det ligeledes 399.- pr. år. Medlemskabet til NoCo2.dk gælder for ét år ad gangen. Abonnementet for medlemskabet forlænges automatisk med et nyt år, når den gældende periode afsluttes. Betalinger fra udlandet har et betalingsgebyr på 50.-

1.3 Medlemskabet kan til enhver tid opsiges skriftligt med 30 dages varsel inden udløb af den gældende periode. Udløbsdato af en peride kan altid ses på medlemslisten. Er medlemmet udtrådt af sit abb. og derefter ønsker at genoptage sit abb. koster det et genaktiveringsgebyr på kr. 150 udover selve abb. på de kr. 399.

1.4 Alle priserne på NoCo2.dk er ekskl. moms.

1.5 NoCo2.dk forbeholder sig altid retten til at ændre priserne for den kommende periode. Informationer og faktura fremsendes på medlemmets oplyste e-mailadresse på aftaleformularen. Det er derfor vigitg at sørge for NoCo2.dk har opdaterede e-mail adresser.

1.6 For at være tilmeldt som medlem hos NoCo2.dk skal medlemmet anvende NoCo2.dk mærket på sin hjemmeside med et do-follow link til medlemmets certifikat på NoCo2.dk samt link til NoCo2.dk forside. Medlemmet skal leve op til de vilkår og betingelser, som er nævnt på NoCo2.dk.

1.6.A Vores NoCo2.dk mærke skal indsættes på medlemmets hjemmeside med et do-follow returlink til NoCo2.dk. Som medlem kan man frit indsætte mærket i sin footer, header eller f.eks sin ”Om os” side. Linket under NoCo2.dk mærket skal linke til jeres certifikat på NoCo2.dk. Fjerner medlemmet linket til sit certifikat eller laves det til et “nofollow” link vil medlemmets links på NoCo2.dk blive fjernet uden varsel eller i bedste fald lavet til et nofollow link. For genaktivering af links koster et gebyr på 150.-

Medlemmet hæfter stadig for det fulde abonnement.

1.6.B Indsætter medlemmet vores NoCo2.dk mærke på specifik side skal medlemmets hjemmeside synligt linke internt til denne side. Laver man en CSR side skal medlemmets side synligt linke til denne side. Et sitemap er ikke nok.

Opfylder medlemmet ikke denne betingelse vil medlemmets links på NoCo2.dk blive fjernet uden varsel eller i bedste fald lavet til et nofollow link. Medlemmet hæfter stadig for det fulde abonnement.

1.6.C Vores NoCo2.dk mærke må kun benyttes som beskrevet i punkt 1.6A+B.
NoCo2.dk hæfter ikke for medlemmers og ej medlemmers uberettigede benyttelse af mærke og/eller brand.

1.7 Såfremt din virksomhed ikke lever op til vores gældende betingelser, vil din virksomhed miste retten til at anvende vores mærke og dine links vil blive fjernet fra vores liste og artikler.

1.8 Omkostninger til medlemskab refunderes ikke. Ej heller ved mislighold i henhold til punkt 1.1, 1.7 eller i forbindelse med forlængelse af medlemskab såfremt en forlængelse har fundet sted.

1.9 Efter andet år sker fakturering for 1 år ad gangen og betales forud. Prisen er P.T. kr. 399 om året. Seo Results er ejer af NoCo2.dk og du faktureres derfor af Seo Results, en del af selskabet JJFC ApS CVR: 41241667.

2.0 Betalingsbetingelserne er netto 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

2.1 Opsigelse skal senest 30 dage før udløbet af et deltagelsesår. Opsigelsen skal ske skriftligt til Noco2.dk eller Seo Results.

2.2 Enhver tvist som måtte udspringe fra køb af varer og ydelser her på NoCo2.dk er undergivet dansk ret, med Retten i Lyngby som værneting