Vilkår og betingelser for deltagelse

(NoCo2.dk, I det følgende også kaldet Vi / Vores)

1.0 Vi forbeholder os fuldt ud retten til at ændre, rette eller opdatere disse vilkår efter vores ønsker og behov. Ved opdatering af pris vil alle medlemmer dog få skriftlig besked.

1.1 Vi forbeholder os retten til at afvise ethvert medlemskab.

1.2 Første år koster kun kr. 199. Fra andet år koster det 399.- Herefter gælder medlemskabet til NoCo2.dk for ét år ad gangen. Abonnementet for medlemskabet forlænges automatisk med et nyt år, når den gældende periode afsluttes. Betalinger fra udlandet har et betalingsgebyr på 50.-

1.3 Medlemskabet kan til enhver tid opsiges skriftligt med 30 dages varsel inden udløb af gældende periode.

1.4 Alle priserne på NoCo2.dk er ekskl. moms.

1.5 NoCo2.dk forbeholder sig retten til at ændre priserne for kommende periode. Som beskrevet i punkt 1.0 vil alle medlemmer få besked såfremt NoCo2.dk ændrer priser. Dette vil blive udsendt på de oplyste E-mail adresser på aftaleformularen. Det er derfor vigitg at sørge for NoCo2.dk har opdaterede e-mail adresser.

1.6 For at være tilmeldt som medlem hos NoCo2.dk skal medlemmet anvende NoCo2.dk mærket på sin hjemmeside og medlemmet skal leve op til de vilkår og betingelser, som er nævnt på NoCo2.dk.

1.6.A Vores NoCo2.dk mærke skal indsættes på medlemmets hjemmeside med et do-follow returlink til NoCo2.dk. Som medlem kan man frit indsætte mærket i sin footer, header eller f.eks sin ”Om os” side. Linket under NoCo2.dk mærket skal linke til jeres certifikat på NoCo2.dk. Fjerner medlemmet linket til sit certifikat eller laves det til et “nofollow” link vil medlemmets links på NoCo2.dk blive fjernet uden varsel eller i bedste fald lavet til et nofollow link. For genaktivering af links koster et gebyr på 150.-

Medlemmet hæfter stadig for det fulde abonnement.

1.6.B Indsætter medlemmet vores NoCo2.dk mærke på specifik side skal medlemmets hjemmeside synligt linke internt til denne side. Laver man en CSR side skal medlemmets side synligt linke til denne side. Et sitemap er ikke nok.

Opfylder medlemmet ikke denne betingelse vil medlemmets links på NoCo2.dk blive fjernet uden varsel eller i bedste fald lavet til et nofollow link. Medlemmet hæfter stadig for det fulde abonnement.

1.7 Såfremt din virksomhed ikke lever op til vores gældende betingelser, vil din virksomhed miste retten til at anvende vores mærke og dine links vil blive fjernet fra vores liste og artikler.

1.8 Omkostninger til medlemskab refunderes ikke. Ej heller ved mislighold i henhold til punkt 1.7 eller i forbindelse med forlængelse af medlemskab såfremt en forlængelse har fundet sted.

1.9 Efter andet år sker fakturering for 1år ad gangen og betales forud. Prisen er P.T. kr. 399 om året. Seo Results er ejer af NoCo2.dk og du faktureres derfor af Seo Results, en del af selskabet JJFC Online ApS CVR: 26109132.

2.0 Betalingsbetingelserne er netto 10 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

2.1 Opsigelse skal senest 30 dage før udløbet af et deltagelsesår. Opsigelsen skal ske skriftligt til Noco2.dk eller Seo Results.

2.2 Enhver tvist som måtte udspringe fra køb af varer og ydelser her på NoCo2.dk er undergivet dansk ret, med Retten i Lyngby som værneting