Disse lande i verden er blandt dem, der forurener allermest

Klima, miljø og forurening er tre begreber, der fylder utroligt meget i vores moderne tid. Som menneskehed står vi over for en kæmpe udfordring i form af klimaforandringerne.

Da der er tale om en global krise og problemstilling, nytter det ikke noget kun at arbejde inden for landets grænser.

Tværtimod kræver det et samarbejde og en indsats fra alle verdens lande, hvis vi skal opnå en grønnere, mere bæredygtig og ikke mindst sund planet. I det henseende kan det være godt at vide, hvilke lande der egentlig er de største miljøsvin – ikke mindst fordi nogle af svarene er ret overraskende.

 

De største lande forurener mest

Det er svært at give noget endeligt svar på, hvilket land der forurener mest. Det kommer nemlig helt an på, hvordan man fortolker begrebet ”forurening”. Det nemmeste at måle er CO2-udledning, og det er også denne debat, der fylder allermest i medierne.

Når man taler om CO2-udledning, giver det god mening, at de største lande også er dem, der forurener allermest. USA har i industriens tidlige alder ligget på en overbevisende 1. plads, når det gjaldt CO2-forurening.

Men efterhånden som Kinas produktion og befolkning er vokset, har Kina overtaget førerpositionen. At det er to af verdens største lande, nemlig USA og Kina, der ligger i toppen (tæt efterfulgt af Rusland) er ikke mærkeligt – slet ikke når man tænker på, at en stor del af verdens industri er placeret i disse to lande.

 

Mellemøsten forurener mest pr. indbygger

Kigger man på den samlede CO2-udledning får man et skævt billede på den vis, at Danmark fx ligger langt nede på listen, alene fordi vi er et lille land. Vil man have et bedre sammenligningsgrundlag, bør man se på forurening pr. indbygger. Og på denne liste er det overraskende nok de mellemøstlige lande, der topper.

På førstepladsen har vi Qatar, tæt efterfulgt af Kuwait, Bahrain og de Forenede Arabiske Emirater. Det skyldes formentlig, at mange disse lande har store olieressourcer og derved nem adgang til de fossile brændstoffer.

Men det tyder også på, at det især er med disse lande, at det er afgørende at få lavet en aftale og spredt budskabet om en grønnere tankegang. For hvis det ikke lykkes at få alle ”syndere” med på den grønnere vej og tankegang, er det ikke til at sige, om det er muligt at redde vores klima og planet.